HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUAY SỐ NGẪU NHIÊN

1. Đăng ký sử dụng

Dựa vào những thông tin mà chúng tôi mô tả, bạn có thể lựa chọn đăng ký gói phù hợp. Sau đó chũng tôi sẽ tiến hành khởi tạo tài khoản và gửi toàn bộ thông tin lại cho bạn.

2. Đăng nhập và quay thử

- Tiến hành vào trang web quayso.vn, đăng nhập bằng tải khoản quản trị cho admin XEP sẽ dẫn bạn đến trang quay số

- Bạn tiến hành quay bằng dữ liệu test mặc định do hệ thống tự sinh ra, vào quay số để test

3. Tạo chương trình quay

Bạn đến trang quản trị để cấu hình lại chương trình theo ý mình, công việc như sau

- Nhập thông tin chương trình

- Tạo giải thưởng

- Tạo danh sách khách hàng bằng cách thêm mới khách hàng hoặc chọn file excel từ máy tính của bạns lên

- Tùy theo chương trình mà bạn tổ chức mà bạn đến trang tùy biến khách hàng để thay đổi thông tin

- Thay đổi logo, màu sắc của chương trình bạn đến trang Cấu hình -> Cài đặt.

4. Quay số

- Khi mọi thông tin đều đã chính xác, bạn tiến hành tổ chức sự kiện quay số

- Bạn chọn giải quay và lần quay, mỗi giải có số lần quay tương ứng. Khi quay xong nhấn XÁC NHẬN để lưu lần quay đó và sẽ không được quay lại lần quay đó nữa. Tiếp tục lần quay khác

- Xem khách hàng trúng giải vào trang danh sách trúng giải