Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ chuyển đổi lương Gross sang Net online

Lương Gross (thông thường tính bằng tiền lương ghi trên hợp đồng):
Lương đóng bảo hiểm:
Số người phụ thuộc:

Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%)

Mức lương tối đa để đóng BHXH, BHYT là: 29,800,000

Mức lương tối đa để đóng BHTN là: 88,400,000

Bảo hiểm bắt buộc = {{ fmt(bhxh_salary) }} x 8% + {{ fmt(bhxh_salary) }} x 1.5% + {{ fmt(bhtn_salary) }} x 1% = {{ fmt(insurance) }}

Giảm trừ bản thân = 11,000,000

Giảm trừ người phụ thuộc = {{ fmt(children) }} x 4,400,000 = {{ fmt(children_subtract) }}

Thu nhập chịu thuế = {{ fmt(gross) }} - {{ fmt(insurance) }} - 11,000,000 - {{ fmt(children_subtract) }} = {{ fmt(tntt) }}

Mức thuế áp dụng đối với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng bên dưới)

Thuế thu nhập cá nhân = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}

Lương thực nhận (lương Net) = {{ fmt(gross) }} - {{ fmt(insurance) }} - {{ fmt(tax) }} = {{ fmt(net) }}

Định mức thuế TNCN

TN: Là số tiền thu nhập chịu thuế theo tháng (sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh).

Bậc lương Thu nhập mối tháng Số tiền thuế phải nộp
1 TN <= 5tr TN x 5%
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% - 0.25tr
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% - 0.75tr
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% - 1.65tr
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% - 3.25tr
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% - 5.85tr
7 TN > 80tr TN x 35% - 9.85tr

Đây là công cụ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi lương Gross sang Net chính xác và nhanh nhất. Phù hợp sử dụng trong tình huống bạn đi phỏng vấn xin việc cần nhanh chóng đưa ra quyết định về mức lương thỏa thuận với nhà tuyển dụng.

Luong Groos là gì?

Luong Groos là tổng thu nhập của người lao động chưa trừ bất kỳ khoản nào. Các khoản trong tổng thu nhập bao gồm: Lương cơ bản, phụ cấp, bảo hiểm,...

Luong Net là gì?

Lương Net là lương thực nhận, là số tiền mà người lao động nhận được về túi sau khi trừ ra tất cả các khoản như báo hiểm, thuế,...

Tại sao cần quy đổi lương Gross sang Net?

Hiện còn rất nhiều bạn lúng túng về cách quy đổi lương Gross sang Net, thậm chí còn chưa định nghĩa được thế nào là thương Gross hay Net, đặc biệt là đổi với những bạn sinh viên mới ra trường hoặc là lao động phổ thông như công nhân. Do đó, việc sử dụng công cụ quy đổi lương Gross sang Net là vô cùng cần thiết để bạn dễ dàng thỏa lương trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng.

Khi nào cần quy đổi lương Gross sang Net?

Khi đi xin việc các bạn cần tuyệt đối lưu ý khi thỏa thuận lương, thông thường nhà tuyển dụng sẽ nói mức lương nhưng không hề nhắc đến là lương Gross hay lương Net, và dĩ nhiên đó sẽ là lương Gross, nên khi phỏng vấn tuyển dụng bạn phải hỏi rõ nhà tuyển dụng về loại lương thỏa thuận để tránh những bất đồng sau này.

Bạn là nhân viên kế toán nhân sự đang cần tính lương cho nhân viên, trong những trường hợp gấp cho thể sử dụng công cụ quy đổi để tính toán nhanh hơn.

Một ví dụ khi sử dụng công cụ quy đổi lương Gross sang Net