Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ đếm số ký tự online

+ Tổng số ký tự trong chuỗi:
+ Số ký tự không tính khoảng trắng:

Công cụ đếm số ký tự online là gì?

Công cụ này giúp bạn nhanh chóng đếm số ký của chuỗi trong chớp mắt, bạn có thể đếm theo tổng ký tự hoặc số ký tự sau khi loại bỏ khoảng trắng.

Bạn cũng có thể sử dụng excel hoặc một số công cụ khác để điếm nhưng so về độ tiện lợi và đơn giản thì sử dụng công cụ online sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

Khi nào cần sử dụng công cụ điếm số ký tự online?

Khi bạn cần viết nội dung để chạy quảng cáo thì cần đếm số ký tự để cho ra mẫu quảng cáo đúng chuẩn, hoặc khi viết nội dung tin tức cũng cần đếm số ký tự để bài viết đạt chuẩn yêu cầu của các công cụ tìm kiếm,...

Ý nghĩa của công cụ này

Dễ dàng đếm được số ký tự của những văn bản rất dài, có thể đếm ký tự có khoảng trắng hoặc không có khoảng trắng.

Hỗ trợ đắc lực cho những bạn làm trong ngành marketing, seo để đo nội dung cần chia sẻ có đạt chuẩn chưa.