Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ hướng dẫn thực hiện phép nhân bằng tay

Phép nhân

Công cụ cho ra kết quả thực hiện phép nhân thủ công theo từng bước giống như cách thực hiện bằng tay. Giúp cho các bậc phụ huynh dễ dàng dạy con hoặc các em nhỏ cấp 1 đang trong quá trình học những bài toán cơ bản đầu đời.

Đối với người lớn trong những tình huống không có máy tính hỗ trợ mà phải thực hiện các phép tính nhân những con số lớn thì phải nắm vững kỹ năng nhân bằng tay, thỉnh thoảng bạn nên sử dụng công cụ này để luyện lại cách nhân thủ công đề phòng những tình huống cấp bách nhé.

Ví dụ thực hiện phép nhân bằng tay