Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ tính chỉnh hợp chập K của N phần tử online

Tính chỉnh hợp chập K của N phần tử:Công cụ tính chỉnh hợp chập K của N phần tử sử dụng dễ dàng và nhanh chóng cho ra kết quả chính xác.

Chỉnh hợp là gì?

Chỉnh hợp chập K của N phần tử là tổng số phép chọn K phần tử có phân biệt thứ tự trong tập hợp N phần tử. Chỉnh hợp là một trong những công thức cơ bản trong bộ môn toán xác suất thống kê, bộ môn này có giá trị áp dụng thực tiễn rất cao, có thể nói xác suất thông kê là một trong những môn toán hữu dụng nhất và được áp dụng rộng rãi nhất trong những loại toán được học thời phổ thông.

Ví dụ đơn giản: Có 6 cách chọn 2 số có phân biệt thứ tự trong tập hợp 3 số 1,2,3

Chỉnh hợp khác tổ hợp ở chỗ chỉnh hợp có phân biệt thứ tự trong mỗi tập hợp con, còn tổ hợp thì không phân biệt thứ tự.

Công thức tính chỉnh hợp

Ý nghĩa thực tiễn của chỉnh hợp

- Áp dụng trong hầu hết các thuật toán xổ số, chỉnh hợp là một phần không thể thiếu trong những thuật toán xổ số phức tạp.

- Áp dụng trong rất nhiều thuật toán, đặc biệt là các thuật toán liên quan đến kinh doanh và cờ bạc.