Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ tính lãi kép online

Số tiền ban đầu:
Lãi suất hàng năm (%):
Số năm (có thể nhập số thập phân):
Số lần ghép lãi trong năm:

Với số tiền ban đầu: {{ fmt(principal) }}

Lãi suất hàng năm: {{ fmt(interest) }}%, mỗi năm ghép lãi {{ fmt(m) }} lần

Số tiền nhận được sau {{ fmt(year) }} năm là {{ fmt(money_after) }}

Chênh lệch so với số vốn ban đầu: {{ fmt(money_after - principal) }}

Lãi kép là gì?

Lãi kép hay còn gọi là lãi cộng dồn, là tổng số tiền lãi phát sinh được tính dựa trên tiền lãi trước đó được gộp vào số tiền gốc ban đầu để tái đầu tư.

Công cụ tính lãi kép online là phần mềm hoạt động trên nền web dùng để tính số lãi kép nhận được. Lãi kép được tính dựa trên số tiền đầu tư ban đầu, lãi suất nhận được hàng năm, số năm đầu tư và số lần ghép lãi trong năm.

Công thức tính lãi kép

Quy ước:

P: số tiền vốn ban đầu

i: lãi suất hàng năm (ví dụ lãi 10% thì i = 0.1)

n: số năm

m: số lần ghép lãi trong năm

Fn: số tiền nhận được sau n năm

Lãi kép có gì hay

Lãi kép là phương pháp đầu tư tiết kiệm được nhiều người lựa chọn nhất, đây là phương pháp đầu tư an toàn nhất và vẫn đảm bảo được phần nào giá trị đồng tiền trước lạm phát.