Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ tính số đo 3 vòng chuẩn cho bạn nữ

Chiều cao (cm):

Đây là công cụ online tính chỉ số 3 vòng chuẩn cho nữ dựa trên chiều cao.

Công thức tính:

- Vòng 1 = chiều cao/2 + 2 (cm).

- Vòng 2 = chiều cao/2 - 22 (cm).

- Vòng 3 = Vòng 2 / 0.618 (cm).

- WHR = Vòng 2 / Vòng 3 (tỷ lệ đẹp nhất là 0.618).

***WHR: Là tỷ lệ vòng 2 / vòng 3. Chỉ số WHR ở nữ từ 0,85 trở xuống là đẹp và là lý tưởng nhất là 0,618.

Chỉ số 3 vòng chuẩn là vấn đề được quan tâm trong cuộc sồng hằng ngày, đặc biệt là đối với 3 nữa. Việc sở hữu số đo 3 vòng chuẩn giúp bạn trẻ đẹp và tự tin, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và có thể sẽ thuận lợi hơn trên con đường công danh sự nghiệp.

Để có được số đo 3 vòng chuẩn bạn phải thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, trong đó hiệu quả nhất là tập gym, phải điều chỉnh chế độ ăn phù hợp theo thực đơn các chuyên gia trong ngành tư vấn, và phải có đời sống tinh thần thoải mái.