Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân online

Tính mức đóng thuế theo tháng
Thu nhập tháng (thường tính bằng tiền lương ghi trên hợp đồng):
Lương đóng bảo hiểm:
Số người phụ thuộc:

Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%)

Mức lương tối đa để đóng BHXH, BHYT là: 29,800,000

Mức lương tối đa để đóng BHTN là: 88,400,000

Bảo hiểm bắt buộc = {{ fmt(bhxh_salary) }} x 8% + {{ fmt(bhxh_salary) }} x 1.5% + {{ fmt(bhtn_salary) }} x 1% = {{ fmt(insurance) }}

Giảm trừ bản thân = 11,000,000

Giảm trừ người phụ thuộc = {{ fmt(children) }} x 4,400,000 = {{ fmt(children_subtract) }}

Thu nhập chịu thuế = {{ fmt(gross) }} - {{ fmt(insurance) }} - 11,000,000 - {{ fmt(children_subtract) }} = {{ fmt(tntt) }}

Mức thuế áp dụng đối với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng bên dưới)

Thuế thu nhập cá nhân = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}

Tính mức đóng thuế theo năm
Tổng thu nhập:
Tổng tiền bảo hiểm bắt buộc đã đóng:
Số người phụ thuộc:
Số tháng phụ thuộc:
Số thuế TNCN đã khấu trừ:

Giảm trừ bản thân = 12 x 11,000,000 = 132,000,000

Giảm trừ người phụ thuộc = {{ children }} x {{ month }} x 4,400,000 = {{ fmt(total_children_subtract) }}

Tổng nhập chịu thuế = {{ fmt(total_gross) }} - {{ fmt(total_insurance) }} - 132,000,000 - {{ fmt(total_children_subtract) }} = {{ fmt(total_tntt) }}

Thu nhập chịu thuế theo tháng = {{ fmt(total_tntt) }}/12 = {{ fmt(tntt) }}

Mức thuế áp dụng đối với {{ fmt(tntt) }} là {{ tax_level_name }} (tham khảo bảng bên dưới)

Thuế thu nhập cá nhân theo tháng = {{ fmt(tntt) }} x {{ tax_level_name }} = {{ fmt(tax) }}

Thuế thu nhập cá nhân theo năm = {{ fmt(tax) }} x 12 = {{ fmt(total_tax) }}

Số tiền thuế được hoàn = {{ fmt(total_paid) }} - {{ fmt(total_tax) }} = {{ fmt(diff) }}

Số tiền thuế phải nộp thêm = {{ fmt(total_tax) }} - {{ fmt(total_paid) }} = {{ fmt(-diff) }}

Bảng định mức thuế TNCN

TN: là số tiền thu nhập chịu thuế theo tháng (đã trừ các khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh).

Bậc Thu nhập tháng Số thuế phải nộp
1 TN <= 5tr TN x 5%
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% - 0.25tr
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% - 0.75tr
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% - 1.65tr
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% - 3.25tr
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% - 5.85tr
7 TN > 80tr TN x 35% - 9.85tr

Đây là công cụ giúp bạn dễ dàng tính được số tiền thuế thu nhập cá nhân cần phải đóng. Từ đó thực hiện kê khai đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Với thực trạng hiện nay rất nhiều người có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt những người hoạt động kinh doanh kiếm tiền online hoặc bán hàng trên các nền tảng như Youtube, Tiktok, Facebook,... Vậy nên, QuaySo.vn muốn nhắc lại với mọi người rằng hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân được được xử phạt hành chính với số tiền nộp phát khá cao và kéo theo vô số các rắc rối khác, do đó nếu bạn có thu nhập cao thì nên chủ động trong việc kê khai và đóng thuế để tránh những rắc rối sau này.

Cần lưu ý thêm là mỗi vùng có cách tính bảo hiểm y tế khác nhau, nên bạn cần phải theo khảo kỹ quy định của từng để phương để có cách tính chính xác nhất.