Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ tính tổ hợp chập K của N phần tử online

Tính tổ hợp chập K của N phần tử:Công cụ tính tổ hợp chập K của N phần tử sử dụng dễ dàng và cho ra kết quả chính xác.

Tổ hợp là gì?

Tổ hợp chập K của N phần tử là tổng số phép chọn K phần tử trong tập hợp N phần tử. Tổ hợp là một trong những công thức cơ bản trong bộ môn toán xác suất thống kê, bộ môn này có giá trị áp dụng thực tiễn rất cao, có thể nói xác suất thông kê là một trong những môn toán hữu dụng nhất và được áp dụng rộng rãi nhất trong những loại toán được học thời phổ thông.

Ví dụ đơn giản: Có 3 cách chọn 2 loại trái cây trong 3 loại trái cây là xoài, ổi, mít

Công thức tính tổ hợp

Ý nghĩa thực tiễn của tổ hợp

- Áp dụng trong hầu hết các thuật toán xổ số, là một phần không thể thiếu trong những thuật toán xổ số phức tạp.

- Áp dụng để tính toán phân chia nhóm, ví dụ tính số bảng cần chia trong bóng đá.