Trang chủ > Công cụ hay

Công cụ tính toán số tiền phải trả hàng tháng và thời gian trả nợ

Tính số tiền phải trả góp hàng tháng
Tổng tiền vay ban đầu:
Lãi suất (%/năm):
Tổng thời gian vay (tháng):

Với số tiền vay ban đầu {{ txt_pv }}, lãi suất {{ txt_i }} %/năm, để có thể trả trong vòng {{ txt_n }} tháng, mỗi tháng cần dành ra {{ fmt(pmt) }} để trả (cho cả gốc lẫn lãi).

Tính thời gian trả hết nợ
Tổng tiền vay ban đầu:
Lãi suất (%/năm):
Số tiền có thể chi trả hàng tháng (cho cả gốc và lãi):

Với số tiền vay ban đầu {{ txt_pv }}, lãi suất {{ txt_i }} %/năm, mỗi tháng có thể dành ra {{ txt_pmt }} để trả nợ, bạn sẽ trả hết nợ trong vòng {{ fmt(n) }} tháng.

Tính toán số tiền có thể vay
Tổng thời gian vay (tháng):
Lãi suất (%/năm):
Số tiền có thể chi trả hàng tháng (cho cả gốc và lãi):

Số tiền tối đa có thể vay: {{ fmt(pv) }}

Công thức tham khảo

Quy ước:

  • PV: tổng tiền vay
  • PMT: số tiền trả hàng tháng (cho cả gốc lẫn lãi)
  • i: lãi suất (theo tháng)
  • n: số tháng vay
Công cụ giúp bạn tính toán nhanh chóng tính toán chính xác số tiền cần trả góp hàng khi vay ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng. Ngoài tính toán số tiền phải trả góp khi vay công cụ này còn hỗ trợ bạn tính toán thời gian trả hết nợ hoặc tính số tiền có thể vay trong khả năng.
Việc tính toán các khoản vay cũng gây khó khăn lúng túng cho không ít người, do đó việc có một công cụ hỗ trợ để tính toán nhanh là điều vô cùng cần thiết, vừa cho ra con số chính xác lại không tốn nhiều thời gian vô nghĩa.