Trang chủ > Công cụ hay

Phần Mềm Chuyển Đổi Nhiệt Độ

°C
°F
°K

Đơn vị độ C là gì?

Độ C (ký hiệu °C) là đơn vị đo nhiệt độ cơ bản và phổ biến. 

C là viết tắt của từ Celsius đó là tên của một nhà thiên văn học người Thụy Điển có tên đầy đủ Anders Celsius (1701 - 1744), đây là nhà khoa học đã phát minh ra thước đo đơn vị độ C. Tiền thân của đơn vị độ C là thang đo Bách Phân, sau quá trình cải tiến để ứng dụng hiệu quả hơn nên đã đổi thành độ C. 

Độ C được tính dựa trên độ đóng băng (0 °C) và độ sôi của nước (100 °C). 

Đơn vị độ F là gì?

Độ F được phát minh bởi nhà khoa học vật lý người Đức có tên đầy đủ là Daniel Gabriel Fahrenheit (1686 - 1736), F là tên viết tắt của nhà khoa học vật lý này, độ F ký hiệu là °F.

 Công thức quy đổi độ F sang độ C 

°C = 5/9 * (F - 32)

Ngược lại : °F = 9/5 * C + 32

Ví dụ: Đổi 96 °F sang °C

°C = 5/9 * (96 - 32) = 32.56

Các bước tính: 

Để chuyển đổi 96 °F sang °C ta làm theo các bước: 

Bước 1: Lấy 96 trừ 32 = 64

Bước 2: Chia 5/9 = 0.5556 

Bước 3: Lấy 2 kết quả nhân với nhau 0.5556 * 64 = 32.56 °C


Cách đổi độ F sang độ C và ngược lại

 Cách đổi độ F sang độ C và ngược lại